AİHM Karârlarının Uygulanması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ve denetimi

 

1) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karârların uygulanması: Sözleşmeye taraf devletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karârlarına uymakla yükümlüdürler; kesinleşmiş karârlar, devletler için bağlayıcıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aykırılığı tespit ettikten sonra uygulama aşamasına müdâhale etmez.

Karârların icrâsını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tâkip eder. Bu kontrol ve "yerine getir baskısı", siyâsî bir baskıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin lehinize hükmettiği tazminâtların tahsilinde ise, T.C. Dışişleri Bakanlığı ile muhatapsınız. Genellikle 3 ay içinde ödeme yapılmaktadır.

2) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karârların, sözleşmeci devlet tarafından icrâsının denetimi: Karârların denetimi, siyâsî bir organ olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından gerçekleştirilir.

Denetim;

*tazminâta hükmedilmişse, tazminât miktârının karâr târihinden itibâren 3 ay içerisinde başvurucuya ödenmesini,

*benzer ihlâllerin önlenmesi amacıyla iç hukukta gerekli yasal ve idârî değişikliklerin yapılmasını,

*başvurucunun, tazminâtın dışında, koşulların elverdiği ölçüde mağduriyetinin giderilmesinin sağlanmasını,

*sözleşmeyi uygulamakla görevli kamu görevlilerinin gerekli eğitimden geçirilmesini kapsar.

Gerekli önlemler, dâvâlı devlet tarafından alınana kadar dâvâ, Bakanlar Komitesi'nin gündeminde kalır.

Devletin bildirdiği önlemlerin komite tarafından tatmin edici bulunması durumunda Komite, dâvâ dosyasını kapatarak denetim görevini sonlandırır.

Bildirilen önlemler tatmin edici bulunmazsa Komite, ara karârlar alarak ilgili devleti zorlama olanağına sâhiptir.

Bu noktada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karârlarının uygulanmasında siyâsî baskı unsuru öne çıkar.

Karârın uygulanmaması hâlinde uygulanabilecek en uç yaptırım, ilgili devletin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasıdır (şimdiye dek hiç uygulanmamıştır).

Share

Kaç kişi sitede?

28 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş