Kabûl Edilmezlik Karârı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan bir davada kabul edilmezlik kararı hangi koşullarda ve nasıl verilir?

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokol hükümleri dışında kalan bir başvuru yapılmışsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabûl edilmezlik karârı verir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kapsamındaki maddelere ve ek protokollere dayanmayan başvuru GEÇERSİZDİR. BU DURUMDA MAHKEME, ‘’KABÛL EDİLMEZLİK KARARI’’ VERECEKTİR ve BAŞVURUNUZUN ESÂSINA GİRMEYECEKTİR. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvururken tek hukukî dayanağınız, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ek protokoller olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dışındaki hiçbir ulusal veya uluslararası mevzuat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bağlamaz. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru, açıkça dayanaktan yoksun bir başvuru ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabûl edilmezlik karârı verecektir. Örneğin; kirâcınızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet ettiyseniz, bu şikâyet açıkça dayanaktan yoksun bir başvurudur. 

Başvurunuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bir hakkın kötüye kullanılması mâhiyetinde değerlendirilen bir başvuru ise kabûl edilmez bulunur. Örneğin; ulusal yargıda hakkınızı almışsanız, yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilir ve kabûl edilmezlik karârı verilir. 

kabûl edilmezlik karârı, yargılamanın her aşamasında verilebilir.

Share

Kaç kişi sitede?

28 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş