Yargılama Süreci

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde izlenen yargılama süreci

 

1) AİHM'de İzlenen Süreç 1:

Başvuru üzerine, dâvâ dilekçesi bir dâire tarafından kayda geçirilir. Ardından inceleme yargıcına (raportör yargıca) verilir.

İnceleme yargıcı, işin ilk aşamada reddi kanaatinde ise, işi kendisinin de katıldığı 3 üyeli Komite'ye götürür. Komite, oybirliği ile ret karârı alabilir. Bu takdirde karâr kesindir. Yani dâvânız reddedilir. 

İnceleme yargıcı, işin ilk aşamada reddedebilecek nitelikte olmadığı kanaatinde ise veya Komite oybirliği ile ret karârı alamamışsa, başvuru 7 üyeli dâire tarafından incelenir. Yani dâvânızın esâsına bu aşamada girilir.

Dâire işin özü (esâsı) hakkında karâr vermeye yetkilidir. Başvuru, dâire önüne geldiğinde inceleme yargıcı, dosyayı hazırlar ve taraflarla temâs kurar. Taraflar görüşlerini yazılı olarak sunarlar.

Dosya tamamlandığında konu dâirede duruşma yapılarak görüşülür.

Dâire, taraflara hükme kadar “dostâne çözüm” konusunda yardımcı olur. 

Dostâne çözüme ulaşılamamışsa, dâire hükmünü verir. 

 

2) AİHM'de İzlenen Süreç 2:

Dâire tarafından hükmün verilmesi üzerine taraflar, 3 ay içinde dâvânın Büyük Dâire önüne götürülmesini isteyebilirler. BU İŞLEM, BİR ÇEŞİT TEMYİZDİR. Yani dâvâya bakan 7 üyeli dâirenin karârının tebliğinden itibâren 3 ay içinde karârı beğenmeyen taraf  AİHM'deki 17 üyeli Büyük Dâire'ye başvurarak karârı temyiz eder.

Share

Kaç kişi sitede?

24 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş