Başvuru Formu

 

Başvuru Formu ve formun kapsaması zorunlu unsurlar

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için kullanacağınız Başvuru Formu'nu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMUNUN KAPSAMASI GEREKEN UNSURLAR: 

Başvurucunun adı ve soyadı, doğum târihi, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi,

Varsa temsilcisinin adı, soyadı, mesleği ve adresi,

Hangi yüksek sözleşmeci taraf veya taraflar aleyhine başvurunun yöneltildiği (yani dâvâlının hangi devlet olduğu),

Dâvâ edeceğiniz şikâyetlerinizin ve dayandığınız olayların kısa özetleri,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında hangi hakkın ihlâle uğradığına ilişkin açıklama (dayandığınız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili madde veya maddeleri),

İç hukuk yollarını tüketmek için hangi makâmlara başvurulduğuna dâir kısa bilgi,

Şikâyetin başka bir uluslararası yargı veya çözüm makâmına sunulup sunulmadığına dâir kısa bilgi,

Şikâyet konusu olayla ilgili olarak kamusal mercilerce verilmiş karârların listesi, ilgili karârların târihi, kısa özeti, karârı alan makâmın adı ve karârların birer kopyası, formun geçerli olması için gerekli unsurlardır.

***Başvuru formu bizzât başvuran ya da temsilcisi tarafından imzâlanmış olmalıdır.

***Başvuran, kimliğinin açıklanmasını istemiyorsa talebini ve gerekçesini belirtmelidir. Yargılamanın alenîliği ilkesinin istisnâsını oluşturan bu talep, istisnâî durumlarda, gerekçe haklı bulunursa kabûl edilebilir. 

***Başvurucu, adres bilgileri ve sunduğu olaylara ilişkin tüm değişikliklerle ilgili olarak mahkemeyi bilgilendirmek zorundadır.

 

Share

Kaç kişi sitede?

19 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş