Doğru Bilinen Yanlışlar

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ile ilgili doğrular

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyânnâmesi : II. Dünya Savaşı sonrası meydana gelen ciddî boyutlardaki insan hakları ihlâllerine çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak sivil ve siyâsî haklardan oluşur, denetim sistemi içermez; sâdece mânevî bir amaca hizmet etme işlevi görür. 

Avrupa Konseyi : Avrupa’nın kültürel, ekonomik, sosyal ve politik yaşamı ile insan haklarını, çoğulcu demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Avrupa Birliği ile organik bir bağı yoktur. Merkezi Strasbourg’tadır. Şu anda 47 üyesi bulunmaktadır; Türkiye, 12 milletvekili ile temsil edilmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Roma Sözleşmesi) : Geçmişte yaşanan hak ihlâllerine karşı, BM İnsan Hakları Evrensel Beyânnâmesi’ni temel alarak, beyânnâmede bahsi geçen pek çok hak için uluslararası koruma ve denetim mekanizması getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Başlangıçta sadece sivil ve politik hakları içeren sözleşme, yapılan değişikliklerle ekonomik (mülkiyet), sosyal ve kültürel hakları kapsamına dâhil etmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi : Sözleşme ile güvence altına alınan temel hakların ihlâlinden şikâyetçi olan bireylerin başvurularını belirli koşullar altında değerlendiren, Strasbourg'da bulunan uluslararası mahkemedir. Resmî dili, İngilizce ve Fransızcadır. 

Share

Kaç kişi sitede?

25 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş