AİHM Başvurusu Hakkında Yeni Düzenleme

AİHM başvuruları ile ilgili olarak 1 Ocak 2014 târihinde yürürlüğe giren AİHM İçtüzüğü'nün 47. maddesindeki değişikliğe göre aşağıdaki hususlar dikkâte alınmalıdır :

 

1)  AİHM'e başvuru, http://www.aihmbasvuru.com/aihm_basvuru_formu.pdf adresindeki yeni başvuru formu kullanılarak yapılmalıdır. Eski başvuru formu ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.

 2)  Olaylar, olgular ve AİHS'nin 35. maddesinde hükme bağlanmış olan kabûl edilebilirlik koşullarının yerine getirildiğine ilişkin açıklamalar açık, net ve anlaşılır olmalıdır.

 3)  Olaylar ve olgular hakkındaki detaylı bilgiler için ek sayfa kullanılabilmekle birlikte, toplam sayfa sayısı 20'yi geçmemelidir.

 4)  Dayanak gösterilen tüm belgeler başvuru formuna eksiksiz olarak eklenmelidir.

 5)  Başvurunun yapıldığı târih, başvuru formunun AİHM'e ulaştığı târihtir. Eksiklik görülen başvuru formlarının eksikliğinin giderildiği târih esâs alınacaktır.

 6)  Başvuru formunun eksik olması;

            a- Başvurucu tarafından uygun bir açıklama yapılmamışsa,

            b- Geçici tedbir istenmemişse,

            c- AİHM başvuru formunun tamamlanmış olduğuna dâir bir karâr vermezse, öninceleme aşamasında red sebebidir.

Bu değişiklik yürürlüğe girmeden önce AİHM'e mektup ile başvurmak olanaklıydı fakat bu düzenlemeden sonra bu uygulamaya son verilmiştir. Artık AİHM başvurusu sâdece yeni başvuru formu ile yapılabilecektir.

Share

Kaç kişi sitede?

68 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş