Târihçe

Avrupa İnsan Hakları Hukuku Târihçesi

 

1948 : Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyânnâmesi’nin hazırlanması 

1949 : 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla Avrupa Konseyi’nin oluşturulması 

4 Kasım 1950 : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin imzâya açılması 

3 Eylül 1953 : Sözleşmenin yürürlüğe girmesi 

10 Mart 1954 : Türkiye’nin sözleşmeyi onaylaması 

1959 : Avrupa İnsan Hakları Konseyi'nin Kurulması 

28 Ocak 1987 : Bireysel başvuru hakkının tanınması

21 Ocak 1990 : Türkiye’nin, mahkemenin zorunlu yargılama yetkisini kabûl etmesi

1 Kasım 1998 : Koruma mekanizmasını yeniden yapılandıran 11.protokolün yürürlüğe girmesi, mahkemenin tam zamanlı mahkeme statüsü kazanması 

3-4 Kasım 2000 : Sistemde reform yapılması sürecinin başlaması 

15 Ocak 2003 : Türkiye’nin, idam cezâsını savaş ve yakın savaş hâlleri dışında kaldırılmasını düzenleyen 6 no’lu protokolü onaylaması 

1 Haziran 2006 : Türkiye’nin, başvuru mekanizmasını tamamıyla değiştiren 14 no’lu protokolü mecliste kabûl etmesi 

Share

Kaç kişi sitede?

29 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş