İçerikler

AİHS 1. Madde

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesi ile ilgili kısa bilgi

 

"Madde 1: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu Sözleşme'nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanırlar." 

 

1. madde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "uygulama sınırlarını" çizen genel bir maddedir. 

İnsan haklarına saygı yükümlülüğünde "devletlerin sorumluluk sınırlarını" çizmektedir.

Sözleşmeden kimlerin yararlanacağı sorusu, "kişi" ve "yer" konusunun birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir. 

1. maddede "kendi yetki alanlarının içi" denmekle, öncelikle kendi ülke sınırları içindeki bireyler anlaşılır.

1. maddede "herkese" denilmiş olması nedeniyle, yurttaş, yabancı, uyruğu bilinmeyen veya vatansız ayrımı gözetilmeksizin, devletin egemenliği altındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler bu haklardan yararlanacaktır.

Share

Kaç kişi sitede?

4 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş