İçerikler

6 Ay Kuralı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne başvuru için 6 aylık süre ne zaman başlar?

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dâvâ açmak için şart olan 6 aylık sürenin hesaplanmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gönderdiğiniz başvuru formunun AİHM'e ulaştığı târihi esâs alır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki bir hakkın sürekli ihlâl edilmesi durumunda, sürenin hesâbında ihlâlin sona erdiği târih esâs alınır.

Başvurulabilecek etkili bir iç hukuk yolunun bulunmaması, mağduriyetin kânundan kaynaklanması ve ihlâlin sürekli olması durumunda 6 ay kuralı uygulanmaz. 

6 aylık süre mahkemeye sunulan ve özet olarak olsa dahi şikâyetin konusunu açıklıkla dile getiren doldurulmuş başvuru formunun AİHM'e ulaşmasıyla kesilir. 

Share

Kaç kişi sitede?

173 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş